Technische Omschrijving

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: in het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:
• 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
• Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
• 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
• Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer en voor de optionele verdiepingsvloeren in de overige units.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen. 

De gevelbekleding van de units 1 en 22 bestaat in de onderbouw uit een aluminium vliesgevel in de kleur zilvergrijs, terwijl de banden die de bovenbouw omsluiten bestaat uit trespa in de kleur gebroken wit.

Bij de overige units bestaat de onderbouw uit sandwichpaneel met een horizontaal geprofileerde golfplaat in de kleur antraciet grijs, terwijl de bovenbouw, omsloten door een band van trespa in de kleur gebroken wit, wordt uitgevoerd in hardhouten raamkozijnen met dubbel glas, afgewisseld met verticaal aangebrachte trespa platen in diverse bruintinten.

Verdiepingsvloer
De units 1 tot en met 4, 10 tot en met 13 en 19 tot en met 22 worden voorzien van een betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) zonder zand cement deklaag. Toegang tot de verdieping door middel van een  trap. De overige units kunnen worden voorzien van een verdiepingsvloer, met trap (zie prijslijst).

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal (VB 460 A60) meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd polyestermateriaal (VB 470 A14) bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren hebben een hoogte van 3,8 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

Kozijnen
In de buitengevel worden, behoudens de straatgerichte gevels van de units 1 en 22, hardhouten raam- en deurkozijnen geplaatst volgens tekening in de kleur grijs op de begane grond en in antraciet grijs op de verdieping. De toegangsdeuren, bij alle bedrijfsunits in de kleur blauw, worden voorzien van een brievenbus en zijn afsluitbaar door middel van een driepunt sluiting. Deze deuren worden voorzien van degelijk hang- en sluitwerk. De raamkozijnen worden bezet met dubbele beglazing. Het paneel boven de loopdeur uitvoeren in glas. Boven de overheaddeur komt een trespa reclamepaneel.

Interieur
Meterkast conform NEN 2768.

De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

Trappen
De in diverse units standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open trap.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief meterkastinrichting:
• Elektra tot 3 x 25 A.;
• Gas aansluiting G4;
• Waterleiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor gas en elektriciteit geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper te verwijderen. Koper kan desgewenst ook kiezen voor een zogeheten leegstandscontract.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft KPN de manier waarop nieuw gerealiseerde panden op het vaste net worden aangesloten gewijzigd. In plaats van alle nieuwe panden standaard te voorzien van een aansluiting op het netwerk van KPN, worden de aansluitingen voortaan alleen nog maar na aanvraag van een telecommunicatiedienst (televisie, internet en/of vaste telefoon) door de eigenaar/gebruiker aangelegd.

Dit betekent het volgende voor de bedrijfsunits in dit project:
•Dat de voorzieningen buiten het pand (‘in de straat’) voor de aansluiting worden gemaakt;
•Dat de aansluiting in het pand pas wordt gemaakt als er een telecommunicatiedienst is besteld door de eigenaar/gebruiker van het pand. 

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht. 

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:
•Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
•De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
•Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
•Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
•Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
•Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
•Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

 

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer

 • Deuren

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,8 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie

 • Hoogte

  Gebouwhoogte van circa 8,5 meter.

 • Kozijnen

  Hardhouten kozijnen.

 • Flexibel

  Zeer flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een verdiepingsvloer (industriefunctie), keuken en/of tweede toilet

 • Locatie

  Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Afwerking
 • Hoeklijnen

  2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur

 • Aansluitpunt

  Aansluitpunt voor afvloerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet

 • Doorvoeringen

  4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen

 • Extra Afvoerleiding

  Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedropt) voor eventuele pantry.

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen